Založené Centrum slovenského zahraničia SZSZ

27. októbra 2016 v Bratislave zasadala Výkonná rada  a Generálna rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí v zložení Vladimír Sklaský, predseda, Peter Lipták, Alžbeta Holerová Račková, Pavel Hlásnik, Svetlana Zolňanová, Katarína Melegová Melichová, Dušan Davčík, členovia VR a členovia Generálnej rady (za Srbsko – Juraj Červenák), Kornélia Johanson, predsedníčka Revíznej a zmierovacej komisie, Viera Tapalgová, Ingrid Slaninková a Stanislav Bajaník, spolupracovníci.

zalozene-centrum okt 2016 002

Ústrednou témou stretnutia bolo podpisovanie Memoranda o spolupráci medzi Svetovým združení Slovákov v zahraničí s Klastrom regionálneho rozvoja – západné Slovensko a zakladanie Centra slovenského zahraničia na Ulici Lavrinskej v Bratislave.

zalozene-centrum okt 2016 003