47. Divadelný vavrín

V Báčskom Petrovci v trvaní dvoch októbrových víkendov, presnejšie od 21. do 23. a od 28. do 30.10. 2016 prebiehala 47. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku Divadelný vavrín ako jedno z nosných podujatí, ktorými sa počas 2016. roka zaznamenáva 150. výročie ochotníckeho divadla v Petrovci.

47-divadelny-vavrin BP 2016 002

Realizátormi prehliadky boli Divadlo VHV Petrovec, Obec Báčsky Petrovec, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V odbornej porote pracovali traja režiséri profesionáli – Mgr. art. Ján Čáni, ArtD. a Doc. dipl. režisér Miroslav Benka, významný umelec a dipl. režisér Ján Makan ako predseda. Kultúru javiskovej reči hodnotila a pohovory po divadelných predstaveniach viedla Milina Florianová, členmi poroty obecenstva boli dlhoroční petrovskí divadelníci Zuzana Tárnociová a Ondrej Brna a koordinátorom prehliadky bol Ján Černák.

47-divadelny-vavrin BP 2016 003

Druhý divadelný víkend v Báčskom Petrovci priniesol ďalších päť súťažných predlôh. V piatok 28. októbra 2016 vystúpilo divadelné predstavenie Trampoty farmára Johna Enderbyho autora Stephena P. H. Butlera Leacocka spred Združenia občanov Komar z Kovačice – Padiny. Réžiu, dramaturgiu, úpravu textu, scénu, výber rekvizít, kostýmy a výber hudby mal Fedor Popov. V ten istý večer vystúpilo i Ochotnícke divadlo KC Kysáč pri Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč s predlohou Zamka škripí Vladimíra Hurbana Vladimírova v réžii Svetlany Gaškovej.

47-divadelny-vavrin BP 2016 004

V sobotu 29. októbra 2016 vystúpili členovia Ochotníckeho divadla SKOS Detvan z Vojlovice-Pančeva. Najprv predviedli hru Páám doktor autorky predlohy, režisérky i dramaturgičky Vladany Svijanovićovej, ktorá sa vyskúšala i v príprave scény a kostýmov. Vo večerných hodinách vystúpili s muzikálom Futúrum lásky, pod ktorý sa autorsky podpísala Tereza Veberová-Oravcová.

47-divadelny-vavrin BP 2016 005

Záverečný deň Divadelného vavrína – 30. októbra 2016 – patril domácim – Divadlu VHV Petrovec a predstaveniu Birds in the house, pod ktoré sa autorsky podpísal Mgr. Peter Serge Butko, režisér a producent z Českej republiky. Po tejto divadelnej fantázii o osudových stretnutiach vtákov a ľudí nasledoval návrat do skutočnosti a k vyhodnoteniu prehliadky s udelením cien. Záver patril dokumentárno-hranému filmu o slovenských divadelníkoch vo Vojvodine – Óda na rovinu autora scenára a režiséra Petra Serge Butka.

Kultúru hovoreného slova najprv zhodnotila Milina Florianová a podľa jej rozhodnutia najčistejšou slovenčinou sa z javiska prihovárali ochotníci KC Kysáč v predstavení VHV-ho Zámka škripí v réžii Svetlany Gaškovej, takže tento súbor sa ovenčil Cenou za kultúru hovoreného slova, ktorú udeľuje NRSNM. Cenu odovzdala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová.

V pokračovaní predseda poroty Ján Makan čítal správu odbornej poroty, v ktorej boli zhodnotené všetky predstavenia a ceny udeľovali predseda Organizačno-správnej rady 47. Divadelného vavrína Ján Meleg a predsedníčka NRSNM A. Tomanová Makanová. Podľa rozhodnutia poroty tretiu cenu získalo predstavenie Zámka škripí Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč pri Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, druhú cenu získalo predstavenie Trampoty farmára Johna Enderbyho Združenia občanov Komar z Kovačice – Padiny a prvú cenu, ktorá je zároveň aj Cenou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získalo predstvenie – Birds in the house Divadla VHV Petrovec. Kompletná správa odbornej poroty sa nachádza v osobitnej prílohe.

NRSNM v rámci plánovaného rozpočtu na Divadelný vavrín vyčlenila 200.000,00 dinárov.