ZASEDALA JE KOMISIJA ZA STIPENDIJE

Komisija za stipendije odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine je zasedala u ponedeljak 16. septembra 2013 u domu učenika Gimnazije „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu.

Članove komisije je pozdravio upravnik inernata Ondrej Koroš. Predsednik Komisije Janko Havran je pročitao tačke dnevnog reda sa kojima su se članovi složili. U okviru prve tačke pročitao je kriterijume za dodelu pet stipendija NSSNM a to su: regionalna zastupljenost, učenik mora da bude 2. , 3. ili 4. razred, da bude pripadnik slovačke nacionalnosti, da ima prosek najmanje 4,00, da ima dovoljan broj bodova na rang listi. U uslovima se takođe navodi da kandidat može dobiti stipendiju dva puta u toku školovanja. U slučaju da dva kandidata imaju identičan broj bodova, prednost se daje studentima viših razreda.

Pet srednjoškolaca koji su dobili stipendiju NSSNM će imati besplatan smeštaj u studentskom domu a to su: Vladimir Vanja Valent i Ljudmila Rago iz Selenče, Benjamin Kunčak iz Pivnica, Filip Ribar iz Šida i  Alekandra Pap iz Padine.

Na predlog Ondreja Koroša i nakon rasprave članova Komisije predložen je još jedan kriterijum za dodelu stipendija, koji glasi : – Komisija zadržava pravo da u potpunosti oduzme stipendiju učeniku, koji u toku stipendiranja dobije opomenu pred isključenje u internatu ili ukor direktora škole ili pokaže negativan uspeh na polugodištu.

I ove godine će NSSNM finansijski podržati srednjoškolce u gimnaziji u Kovačici u vrednosti od 200 hiljada dinara u vidu besplatnih udžbenika ili mesečne karte. Učenici petrovačke gimnazije koji ne ispunjavaju uslove za stipendiju NSSNM će dobiti udžbenike iz slovačkog jezika u vrednosti od 30 hiljada dinara, koje takođe obezbeđuje NSSNM. Učenici prve i druge godine srednje medicinske škole u Novom Sadu su takođe dobili besplatne udžbenike iz stručnih predmeta, koje je NSSNM obezbedio iz Slovačke Republike.

Predsednica Odbora za obrazovanje PaedDr. Svetlana Zolnjan je informisala članove da će NSSNM profesorima koji u srednjim školama predaju slovački jezik kao izborni predmet (u Bačkoj Palanci i strani) obezbediti finansijsku pomoć tokom 10 meseci školske 2013./2014. godine, jer škole nisu našle način kako da ga finansiraju.

U skladu sa planom i programom odbora za obrazovanje, za informisanje, za kulturu i službenu upotrebu jezika i pisma NRSNM u 2013. godini a na osnovu odluke koja je usvojena na sastancima odbora, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji će i ove godine, za period od deset meseci dodeliti stipendije studentima koji studiraju na univerzitetima u Srbiji. Konkurs će biti otvoren od 1. oktobra do 1. novembra 2013. a zajedno sa uslovima i obrascima će biti dostupan na sajtu Nacionalnog saveta.

Predsednica Odbora za obrazovanje PaedDr. Svetlana Zolnjan je pročitala i poziv za podnošenje prijava za stipendiju Vlade Slovačke Republike u akademskoj 2013/2014 godini.