Категорија Одлуке НССНМ

Закључци са 4. седнице НССНМ

Закључак директор Гимназије Ковачица Закључак директор дома ученика Зрењанин Закључак директор ОШ Бранко Радичевић Савино Село Закључак директор ОШ Јован Јовановић Змај Сремска Каменица Закључак ОШ Десанка Максимовић Бачка Паланка Закључак председник НО Музеј војвођанских Словака Закључак Савет за међунационалне…

Одлуке са 2. седнице НССНМ

Записник са 1. радне седнице НССНМ Rozhodnutie podpredsedova NRSNM Rozhodnutie Vykonna rada Rozhodnutie o pocte clenov vyborov Rozhodnutie Vybor pre kulturu Rozhodnutie Vybor pre vzdelavanie Rozhodnutie Vybor pre informovanie Rozhodnutie Vybor pre uradne pouzivanie jazyka a pisma Закључак директор ОШ…

Одлуке са 30. седнице НССНМ

Додела мандата Вјери Мишковиц закључак-záver Престанак мандата Љибушки Лакатош закључак-zaver-1-1 Престанак мандата Љибушки Лакатош закључак-záver 2 Одлука о избору председника НССНМ одлука о избору председника

Одлуке са 28. седнице НССНМ

Закључак директор библиотеке Стара Пазова Заључак уџбеник Музичка култура Закључак уџбеник Техника и технологија 7 Закључак директор Средњошколски дом Закључак Висока школа за васпитаче Закључак Школски одбор ОШ Селенча Закључак отварање 1. и 5. одељења ОШ Јаношик Закључак ПУ Полетарац…