X sednica Odbora za kulturu 17. januara 2013

U prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine (NSSNM) u Novom Sadu dana 17. januara 2013 je održana X sednica Odbora za kulturu NSSNM. Po usvavanju zapisnika sa IX sednice Odbora za kulturu NSSNM, bili su usvojeni godišnji izveštaji komisija OZK za 2012. godinu i godišnji izveštaj OZK za 2012. godinu. Takođe su usvojeni planovi i programi i finansijski plan komisija OZK za 2013. godinu. Konkretno projekat Verbalna komunikacija sa elementima dramskog vaspitanja će da bude uvršten u plan Odbora za obrazovanje, koji je spoluorganizator ove edukacije.

Navedeni projekat će da utiče na poboljšanje kvaliteta dečijih pozorišnih predstava. Pošto Komisija za rad profesionalnih KUD i Udruženja za zaštitu slovačke kulture i tradicije u Srbiji većinu svojih aktivnosti nije realizovala, a pošto predsednik ove komisije Valentin Mihal Grnja na sednici nije bio prisutan, Jan Makan je predložio da predsednica OZK Anamarija Boldocki Grbić i potpredsednica OZK Ana Hrćan Leskovac sačine analizu Plana i programa ove komisije, te da se sastanu sa predsednikom ove komisije i da dostave predlog za plan i finansijske stavke do 10. februara o.g. Katarina Mosnak je predložila da se stimuliše produkcija u folkloru u okviru spomenute komisije. Milina Sklabinski je imala primedbu da je u Godišnjem izveštaju Komisije za bibliotekarsku delatnost navedeno da nisu napravljeni spiskovi biblioteka sa fondom na slovačkom jeziku i spisak radnika, koji su zaposleni u bibliotekama sa slovačkim fondom. Sklabinska dalje navodi da se upravo ovakvi podaci nalaze na portalu Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka.

U okviru tačke dnevnog reda Usvajanje predloga tri člana u organizaciono-upravni savet za muzičko-folklorne festivale i tri člana u organizaciono-upravni savet za pozorišne festivale, posle diskusije članovi OZK su predložili članove u spomenute savete. U organizaciono-upravni savet muzičko-folklornih festivala predloženi su: Katarina Mosnak, Marjan Pavlov i Milina Sklabinski; u organizaciono-upravni savet pozorišnih festivala bili su predloženi: Alaksandar Bako, Jan Makan i Miroslav Fabri. Koordinator muzičko-folklornih festivala je na osnovu usvajanja OZK postala Ana Medveđova a koordinator pozorišnih festivala Hana Majerova. U okviru pete tačke dnevnog reda bili su usvojeni projekti, koje je Odbor za kulturu poslao na konkurs Kancelarije za Slovake u dijaspori. U okviru tačke Razno sednica je bila prekinuta a članovi OZK su se dogovorili da će se na sledećoj sednici dnevni red privesti kraju i da bi trebao da se razmotri način rada i funkcionisanja Odbora za kulturu u budućnosti.

Priređeno na osnovu zapisnika M. Pavlov Čanji