Sednica Komisije za stipendije

U utorak, 8.11. 2016. godine, je održana sednica Komisije za stipendije, na kojoj su razmatrane pristigle prijave studenata, koji studiraju na akreditovanim programa fakulteta u Srbiji

 

Spisak kandidata:

 

MENO

BYDLISKO

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ročník

priemer

1. Anna Pintírová

Nový Sad

Univerzita v Novom Sade, Unesco katedra, odbor Podnikateľstvo

m

6,89

2. Adrijan Bovdiš

Báčsky Petrovec

Vysoká technická škola v Novom Sade, Informačné technolόgie

2.

7,85

3. Adrian Kľučik

Pivnica

Prirodo-matematická fakulta, informačné technolόgie

4.

8,09

4. Michaela Tárnociová

Pivnica

Prirodo-matematická fakulta, v Novom Sade-prof. matematiky

3.

8,33

5. Svetlana Ďurovková

Kysáč

Filozofická Fakulta v Novom Sade, psycholόgia

 

3.

8,76

6. Marina Cicka

Kovačica

Právnická fakulta v Belehrade, právo

 

3.

6,73

7. Iveta Makan

Silbaš

 

Filozofická Fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

 

 

3.

8,04

8. Daniela Hlavča

Padina

Filozofická Fakulta v Novom Sade, sociolόgia

 

 

4.

8,63

9. Martina Lukač

Padina

Filozofická Fakulta v Novom Sade, sociolόgia

 

4.

7,84

10. Martina Hedi

Padina

Filozofická Fakulta v Novom Sade, psycholόgia

 

m

9,42

11. Nina Halupa

Kovačica

Filozofická Fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

 

2.

8,69

12. Ondrej Bartoš

Hložany

Fakulta technických vied v Novom Sade, grafické inžinierstvo a dizajn

m

7,49

13. Michal Bartoš

Hložany

Prírodo-matematická fakulta v Novom Sade, prof. informatiky

m

7,24

(8,20)

14. Livia Mučaji

Báčsky Petrovec

Právnická fakulta v Novom Sade, všeobecný

4.

8,17

15. Želimíra Koláriková

Padina

Filozofická Fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

 

 

4.

8,43

 

 

16. Aleksandra Papová

Padina

Právnická fakulta v Novom Sade, odbor vnútorných záležitostí

2.

 

6,67

 

17. Marta Bančov

Padina

Filologická fakulta v Belehrade, nemecký jazyk

2.

8,29

18. Jana Domoniová

Kysáč

Filozoficka fakulta v Novom Sade, Slovenský jazyk a literatúra

3.

9,45

19. Daniela Vujović

Báčsky Petrovec

Filozoficka fakulta v Novom Sade, Slovenský jazyk a literatúra

3.

8,57

20. Saňa Žiak

Jánošík

Prirono-matematická fakulta v Novom Sade, chémia

 

2.

8,67

21. Monika Bažaľa

Hložany

Filozoficka fakulta v Novom Sade, Slovenský jazyk a literatúra

2.

8,45

22. Lydia Spevak

Báčsky Petrovec

Prirono-matematická fakulta v Novom Sade, teoretická matematika (M3)

2.

8,33

23. Tatijana Pintirová

Pivnica

TIMS- Fakultet pre šport a turizmus v Novom Sade, psycholόgia (súkromná fakulta)

2.

9,89

24. Nataša Hudecová

Padina

Filozoficka fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

4.

8,43

25. Hana Kukučka

Hložany

Prirono-matematická fakulta v Novom Sade, chemia

 

4.

8,45

26. Branislav Agarský

Kysáč

Akadémia umenia v Novom Sade, dizajn svetla-departmán drámsky

3.

8,80

MENO

BYDLISKO

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ročník

priemer

1. Anna Pintírová

Nový Sad

Univerzita v Novom Sade, Unesco katedra, odbor Podnikateľstvo

m

6,89

2. Adrijan Bovdiš   

Báčsky Petrovec

Vysoká technická škola v Novom Sade, Informačné technolόgie

2.

7,85

3. Adrian Kľučik

Pivnica

Prirodo-matematická fakulta, informačné technolόgie

4.

8,09

4. Michaela Tárnociová

Pivnica

Prirodo-matematická fakulta, v Novom Sade-prof. matematiky

3.

 8,33

5. Svetlana Ďurovková

Kysáč

Filozofická Fakulta v Novom Sade, psycholόgia

 

3.

8,76

6. Marina Cicka

Kovačica

Právnická fakulta v Belehrade, právo

 

3.

6,73

7. Iveta Makan

Silbaš

 

Filozofická Fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

 

 

3.

8,04

8. Daniela Hlavča

Padina

Filozofická Fakulta v Novom Sade, sociolόgia

 

 

4.

8,63

9. Martina Lukač

Padina

Filozofická Fakulta v Novom Sade, sociolόgia

 

4.

7,84

10. Martina Hedi

Padina

Filozofická Fakulta v Novom Sade, psycholόgia

 

m

9,42

11. Nina Halupa

Kovačica

Filozofická Fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

 

2.

8,69

12. Ondrej Bartoš

Hložany

Fakulta technických vied v Novom Sade, grafické inžinierstvo a dizajn

m

7,49

13. Michal Bartoš

Hložany

Prírodo-matematická fakulta v Novom Sade, prof. informatiky

m

7,24

(8,20)

14. Livia Mučaji

Báčsky Petrovec

Právnická fakulta v Novom Sade, všeobecný

4.

8,17

15. Želimíra Koláriková

Padina

Filozofická Fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

 

 

4.

8,43

 

 

16. Aleksandra Papová

Padina

Právnická fakulta v Novom Sade, odbor vnútorných záležitostí

2.

 

6,67

 

17. Marta Bančov

Padina

Filologická fakulta v Belehrade, nemecký jazyk

2.

8,29

18. Jana Domoniová

Kysáč

Filozoficka fakulta v Novom Sade, Slovenský jazyk a literatúra

3.

9,45

19. Daniela Vujović

Báčsky Petrovec

Filozoficka fakulta v Novom Sade, Slovenský jazyk a literatúra

3.

8,57

20. Saňa Žiak

Jánošík

Prirono-matematická fakulta v Novom Sade, chémia

 

2.

8,67

21. Monika Bažaľa

Hložany

Filozoficka fakulta v Novom Sade, Slovenský jazyk a literatúra

2.

8,45

22. Lydia Spevak

Báčsky Petrovec

Prirono-matematická fakulta v Novom Sade, teoretická matematika (M3)

2.

8,33

23. Tatijana Pintirová

Pivnica

TIMS- Fakultet pre šport a turizmus v Novom Sade, psycholόgia (súkromná fakulta)

2.

9,89

24. Nataša Hudecová

Padina

Filozoficka fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

4.

8,43

25. Hana Kukučka

Hložany

Prirono-matematická fakulta v Novom Sade,  chemia

 

4.

8,45

26. Branislav Agarský

Kysáč

Akadémia umenia v Novom Sade, dizajn svetla-departmán drámsky 

3.

8,80