Zasedala je Komisija za dodelu Nagrade Samuela Tešedika

5. septembra 2014. godine je u slovačkom gradiću Nana nedaleko Šturova zasedala Komisija za dodelu Nagrade Samuela Tešedika.

Komisiju su činili predstavnici institucija koje su osnivači nagrade: za Udruženje za edukaciju i kulturu u Nadlaku Pavel Hlasnik i Bianka Unc, za Asocijaciju slovačkih pedagoga Marija Andrašik i Ana Medveđ, za Čabiansku organizaciju Slovaka Edita Pečeni, za suorganizatore Udruženje Slovaka u dijaspori Svetlana Zolnjan i za nevladin sektor Slovačke republike Marija Katarina Hrkljova.

Od 5 kandidata u najužem izboru, nagrade su dodeljene Pavelu Bujtaru iz Nadlaka, Libuši Peštiovoj iz Bakeščabe, Pavelu Tomašu iz Kovačice i Dagmar Hupkovoj, kao dugogodišnjoj saradnici u Ministarstvu školstva, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike.

Nagrade će biti dodeljene na 5. susretima slovačkih učitelja u Nadlaku u Rumuniji 17. oktobra 2014. godine.