Sastanak sa predstavnicima Ministarstva u Beogradu

22. avgusta 2014. godine je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovan radni sastanak za predstavnike nacionalnih manjina sa zamenicom ministra prof. dr Zoranom Lužanin i Jasminkom Peruničić Atos. U ime nacionalnih saveta je sastanku prisustvovala Svetlana Zolnjan, predsednica Odbora za obrazovanje slovačke nacionalne zajednice, Anisoara Caran, predsednica Odbora za obrazovanje rumunske nacionalne zajednice i Slavko Sabo, član Odbora za obrazovanje rusinske nacionalne zajednice. Najviše pažnje je posvećeno izradi predloga novog Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima i izradi predloga strategije obrazovanja nacionalnih manjina.