Sednica Komisije za vrednovanje festivala Odbora za kulturu

Dana 18. septembra 2013. god. u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu je održana sednica Komisije za vrednovanje festivala Odbora za kulturu NSSNM.

Prisutni su bili Katarina Mosnakova, predsednica komisije i članovi Milina Sklabinski, Marijan Pavlov i Mihal Čiliak. Sednici nije prisustvovao Valentin Mihajlo Grnja. Na sednici je bila prisutna i predsednica Odbora za kulturu Zdenka Valent Belić.

Ova komisija u skladu sa planom i programom za ovu godinu se uključila u aktivnosti koje u velikoj meri mogu da poboljšaju kvalitet festivala koji su od značaja za celu manjinu. To su manifestacije koje imaju poseban značaj za očuvanje, unapređivanje i razvoj specifičnosti i narodnog identiteta slovačke nacionalne manjine u Srbiji. Upravo u ovom duhu je bio koncipiran dnevni red ove septembarske sednice. Na dečijem pozorišnom festivalu „3 x Ď“ je urađena studija – analiza ove smotre na osnovu javnog mnjenja, napravljen je redizajn loga festivala „Tancuj, tancuj…“ i sl. Sa ciljem da se vizuelno unapredi Dečiji festival zabavne muzike „Letí pieseň, letí“ članovi komisije su se dogovorili da se raspiše konkurs za logo i likovno rešenje ovog festivala. Takođe su se dogovorili da se sprovede slična anketa i na „Susretu u pivničkom polju“ i sl.
 
Cilj ove komisije i u narednom periodu je da svoje aktivnosti usmeri na poboljšanje kvaliteta  marketinškog materijala svih celomanjinskih festivala, što joj za sada u velikoj meri polazi za rukom.