Sa druge sednice Programskog saveta Festivala folklora „Tancuj, tancuj…“

U Gložanu je dana 8. maja 2013. god. u prostorijama Mesne zajednice po drugi put u ovoj godini održana sednica Komisije za delatnost amaterskih kulturno-umetničkih društava i udruženja koja se bave zaštitom slovačke tradicionalne kulture Odbora za kulturu NSSNM u ulozi Programskog saveta 43. Festivala folklora „Tancuj, tancuj…“ Prisutni su bili: Valentin Mihal Grnja (predsednik), Ana Hrćan Leskovac (potpredsednica), Jan Marko, Mihal Hatalja, Željko Čapelja, Jaroslav Litavski i Stanislav ?ierčan. Na sednici su bila definisana pravila Festivala folklora „Tancuj, tancuj…“ i usvojen je program ovog festivala. Programski savet je odredio i članove žirija za vrednovanje pevačkih grupa, orkestra i folklornih ansambala. Takođe je podneta informacija o prijavama na festival a podneti su bili i ugovori i pravila „Susreta u pivničkom polju“ i Dečijeg festivala folklora „Zlatá brána“.