O projektima i finansijskom poslovanju

10. sednica Odbora za informisanje je bila u četvrtak 25. oktobra u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

Diskutovalo se o realizovanim i planiranim projektima. Koordinator Odbora Vladimir Lenhart je saopštio finansijski izveštaj o uspešno realizovanom projektu Međuredakcijska saradnja – razmena radijskih i televizijskih priloga, u kojem su učestvovalo 7 radijskih i 3 televizijske stanice. Odbor će do kraja godine sprovesti i sledeće projekte: Digitalizacija arhiva lokalnih radijskih stanica i Digitalizacija starih brojeva časopisa „Zornjička“.

Predsednica Odbora Milina Florjanova je predstavila operativni plan novog projekta za narednu godinu. Radi se o ideji formiranja Pres centra tokom Slovačkih narodnih svečanosti 2013 koji bi privukao veći broj naših, kao i medija i novinara drugih narodnosti.