Sednica amaterskih pozorišnih rukovodilaca u NSSNM

Na inicijativu predsednice NSSNM Ane Tomanove Makanove dana 19. aprila 2013. godine u prostorijama NSSNM u Novom Sadu je održana sednica rukovodilaca amaterskih pozorišnih društava u okviru SKUD, SKPD odnosno Domova kulture.

Za NSSNM na sednici su prisustvovali: predsednica Ana Tomanova Makanova, potpredsednik Vladimir Valenćik, predsednica Odbora za kulturu Zdenka Valent Belić, potpredsednica Odbora za kulturu Ana Hrćan Leskovac. Učestvovali su sledeći predstavnici pozorišta: Vladimir Kolar i Jan Kmećko iz Pivnica, Jan Černak iz B. Petrovca, Elena Hložan iz B. Palanke, Tereza Veber Oravec i Miroslav Oravec iz Vojlovice, Janko Tomek iz Padine, Mihal Čiljak iz Kulpina, Rastislav Zornjan iz Novog Sada, Aleksandar Bako iz St. Pazove, Vijera Toman iz Boljevaca, Jan Privizer iz Kisača i Jan Marko iz Kovačice.

divadlo002

U uvodnom delu je predsednica NSSNM prisutnima objasnila način izdvajanja sredstava u okviru Odbora za kulturu; govorila je o preuzimanju osnivačkih prava nad ustanovama u oblasti obrazovanja, informisanja i kulture; takođe je govorila o manifestacijama koje po Nacionalnom savetu imaju značaj za celu slovačku manjinu. Od ukupno 13 Nacionalni savet će postati suosnivač 7 ovakvih manifestacija (pozorišne smotre – „3 x Ď“ i „Pozorišni lovor“, „Susreti u pivničkom polju“, Folklorni festival „Tancuj, tancuj“, Dečiji folklorni festival „Zlatá brána“, Festival slovačkog muzičkog stvaralaštva „Zlatý kľúč“, Dečiji festival slovačke zabavne muzike „Letí pieseň, letí“). Nacionalni savet će davati finansijsku podršku i ostalim festivalima i smotrama koje nisu uvrštene u kategoriju od zanačaja za celu slovačku manjinu.

divadlo003

Predsednica NS je objasnila novi model organizovanja 7 spomenutih festivala sa kojima je, odnosno sa kojima će Nacionalni savet potpisati ugovor. Ovim će festivali da dobiju finansijsku sigurnost i stabilnost a ujedno će pojedincima ili manjima grupama biti olakšana organizacija ovih festivala. Novim modelom festivali će dobiti četiri izvora finansiranja: iz budžeta lokalne samouprave, Nacionalnog saveta, Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka i samih društava. I dalje ostaju izvori finansijske podrške: APV, Kancelarija za Slovake koji žive u inostranstvu i Republika Srbija.

Nacionalni savet je poverio Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka za direktnog organizatora ovih festivala a zavod će da angažuje dva koordinatora koji će se pobrinuti za sve faze – od same pripremne do realizacije. Ujedno su imenovana dva organa festivala – Organizaciono-upravni savet i Programski savet. Festivali su raspodeljeni po svim vojvođanskim regionima – Sremu, Banatu i Bačkoj da bi se sprečila mogućnost organizovanja svih ovih događanja u jednoj sredini.

Pravila se ove godine ne menjaju, samo će se podeliti uloge u organizaciji i realizaciji.

divadlo004

Najveći deo sednice je bio posvećen pitanju dve naše pozorišne smotre – dečije i za odrasle. Njihovo sedište će da bude Stara Pazova koja raspolaže najboljim tehničkim mogućnostima. Ali ako neka od sredina bude obeležavala neki značajan jubilej, ova smotra može da se organizuje i u drugoj slovačkoj sredini.

Što se tiče dečije pozorišne smotre „3 x ď“ na inicijativu nastavnica koje vežbaju sa decom u školama, izmenjen je datum smotre. Dosadašnji novembarski termin je pomeren na početak juna da bi rad na dečijem pozorištu bio paralelan sa tokom školske godine kao što je to slučaj sa Dečijim folklornim festivalom „Zlatá brána“.

A što se tiče pozorišne smotre za odrasle tzv. „Pozorišni lovor“ u zadnjih nekoliko godina nema svog osnivača. Nastankom Slovačkog vojvođanskog pozorišta tri scene „Pozorišta VHV“ iz pokrajine više ne dobijaju finansijska sredstva.

Na sednici se najviše polemisalo o datumu smotre „Pozorišni lovor“ – kada da se organizuje ove godine a kada sledeće. Prema zaključcima diskusije bi bilo najbolje da se ovogodišnji „Pozorišni lovor“ u Staroj Pazovi održi u drugoj polovini septembra i da se sve predstave (ukupno 15) izvode svakodnevno u toku sedmice a preko vikenda, počevši u petak mogu da se izvode i po dve  predstave dnevno.

divadlo005

Što se tiče datuma pozorišne smotre u sledećoj godini, mnogi od prisutnih su se izjasnili za stari aprilski termin. Međutim ovo pitanje je ostalo nedorečeno i svako od predstavnika će imati priliku da se izjasni pismeno.

U buduće će se uzimati u obzir primedbe da se prilikom organizovanja seminara „Verbalna komunikacija sa elemntima dramskog vaspitanja“ (seminar je akreditovan od strane Ministarstva za obrazovanje) pažljivije i na vreme informiše i da na ovom seminaru učestvuju ne samo nastavnice iz škola, nego i predstavnici pozorišnih grupa pri kulturno-umetničkim društvima, gde se takođe pripremaju dečije pozorišne predstave.

Pri kraju sednice je predsednica NSSNM pojasnila finansijsku podršku pozorišne produkcije za decu i za odrasle iz budžeta NSSNM i putem projekata iz APV. Odnosno društva koji su aplikanti od strane pokrajine za potrebe amaterskog pozorišta, dobiće sredstva iz ovog izvora i obrnuto – ansambli koji nisu konkurisali za sredstva iz APV, dobiće ih iz budžeta NSSNM.