Nazire se rešenje sudbine štamparije „Neografia“ a. d. Bački Petrovac

Čini se da se pregovori o sudbini štamparije „Neografija“ a. d. Bački Petrovac bliže pozitivnom ishodu. Ovako je moguće rezimirati zaključke radnog sastanka koji je održan 11. aprila 2013. godine u Nacionalnom Savetu slovačke nacionalne manjine (NSSNM). Na sastanku su bili prisutni Stanislav Muntag, predsednik upravnog odbora i Peter Budiski, finansijski direktor „Neografie“ a. d. Martin, Jan Štark, predstavnik ambasade Slovačke republike u Beogradu odgovoran za trgovinu i ekonomska pitanja, Ana Tomanova-Makanova, predsednica NSSNM, Samuel Žjak, direktor NIU „Hlas ljudu“, Vladimir Valenćik, direktor Slovačkog izdavačkog centra i potpredsednik NSSNM, Pavel Zima predsednik upranog odbora NIU „Hlas ljudu“ i Ladislav Čanji, sekretar NSSNM.

Svi učesnici sastanka su naglasili da se zalažu za takvo rešenje, koje će omogućiti da štamparija u Bačkom Petrovcu očuva svoju prvobitnu funkciju, odnosno da ostane u službi slovačke nacionalne manjine u Srbiji i obezbeđivanja njenih potreba u oblasti izdavaštva i štampe. U tom smislu se kao najpovoljnije rešenje čini da bududći vlasnik štamparije postane NIU „Hlas ljudu“ zajedno sa Slovačkim izdavačkim centrom kao manjinskim suvlasnikom. Na sastanku su dogovoreni i poslovni uslovi, koje su svi učesnici ocenili kao prihvatljive.

neografia002

Jan Štark je izrazio podršku ambasade SR ovakvom rešenju sudbine štamparije u Bačkom Petrovcu uz napomenu da je prilikom realizacije ove relativno složene transakcije neophodno izraditi detaljnu reviziju poslovanja firme i pripremiti biznis plan budućeg poslovanja štamparije.

Ana Tomanova-Makanova je rekla da NSSNM podržava takvo rešenje, koje će obezbediti najpovoljnije uslove za budući rad štamparije i njenu funkciju u kontekstu interesa slovačke nacionalne manjine u Srbiji. Ujedno je prisutne informisala da je NSSNM već o ovoj temi imao razgovore sa Miroslavom Lajčakom, ministrom inostranih poslova SR, Dušanom Čaplovičem, ministrom obrazovanja SR, Ivanom Sečikom, državnim sekretarom Ministarstva kulture SR i Igorom Furđikom, predsednikom Kancelarije za Slovake u dijaspori i da su svi predstavnici Slovačke republike izrazili razumevanje za prenos vlasništva nad štamparijom u Bačkom Petrovcu na subjekat koji predstavlja slovačku nacionalnu manjinu, kao i spremnost da pomognu rešenju ovog pitanja.