Sastanak na Ministarstvu pravde posvećen Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo pravde i državne uprave organizovali su 6. februara sastanak sa predstavnicima nacionalnih saveta.

Sastanku su, pored direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzane Paunović i državnog sekretara Ministarstva pravde i državne uprave Gordane Stamenić, prisustvovali i šef političkog odeljenja Delegacije EU u Republici Srbiji Luka Bjankoni. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je predstavljala predsednica Ana Tomanova-Makanova.

sastanak002

Tema sastanaka su bile odluke Ustavnog suda Srbije kojim su određene odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina proglašene neustavnim. Na sastanku je istaknuto da nacionalni saveti imaju nedoumice u pogledu primenjivanja odredbi Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina koje su proglašene neustavnim, jer odluka Ustavnog suda još nije objavljena u Službenom glasniku.  Tim povodom zauzet je stav da Ministarstvo pravde i državne uprave obavesti nacionalne savete kakvo je dejstvo odluke Ustavnog suda dok se odluka ne objavi.

Učesnici sastanka su se složili da predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji je vlada usvojila 17. decembra 2013. godine, treba uputiti i novom sazivu Narodne skupštine, po okončanju parlamentarnih izbora. Izbori za nacionalne savete bi trebalo da se održe u oktobru 2014. godine, ukoliko budu blagovremeno usvojene izmene i dopune Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.