Na Ministerstve spravodlivosti sa rokovalo o osude Zákona o národnostných radách národnostných menšín

Kancelária pre ľudské a menšinové práva a Ministerstvo spravodlivosti a štátnej správy usporiadali 6. februára pracovné zasadnutie so zástupcami národnostných rád národnostných menšín.

Zasadnutia sa okrem riaditeľky Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Vlády RS Suzany Paunovićovej a štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti a štátnej správy Gordany Stamenićovej zúčastnil aj  vedúci politického odboru Delegácie EÚ v Srbsku Luca Bianconi. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny zastupovala predsedníčka Anna Tomanová Makanová.

sastanak002

Zasadnutie bolo venované rozhodnutiu Ústavného súdu Srbska, ktorým boli jednotlivé ustanovenia Zákona o národnostných radách národnostných menšín vyhlásené neústavnými. Účastníci zasadnutie sa zhodli, že rozhodnutie Ústavného súdu možno v istom zmysle chápať ako porušenie získaných práv národnostných menšín. Zástupcovia národnostných rád  vyjadrili aj isté dilemy k uplatňovaniu spochybnených ustanovení Zákona, nakoľko rozhodnutie Ústavného súdu ešte nebolo publikované v Úradnom vestníku. V tom kontexte bolo dohodnuté, že  Ministerstvo spravodlivosti a štátnej správy bude informovať národnostné rady o dopadoch rozhodnutia Ústavného súdu  pred jeho publikovaním.

Na zasadnutí bolo dohodnuté, aby v parlamente bola vytvorená pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať riešením otázok súvisiacich s rozhodnutím Ústavného súdu a ktorá navrhne také opatrenie, ktoré budú toto rozhodnutie rešpektovať a zároveň budú znamenať aj skvalitnenie existujúcich legislatívnych  riešení. Jedným z návrhov, ktoré zazneli na zasadnutí, bol aj návrh na zjednotenie Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín (2002) a Zákona o národnostných radách národnostných menšín (2009).

Účastníci zasadnutia sa zhodli, že je Návrh Zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o národnostných radách, ktorý schválila vláda 17. decembra 2013, potrebné predložiť na schválenie novému zloženiu parlamentu po uskutočnení parlamentných volieb. Voľby do národnostných rád sa uskutočnia v októbri 2014 pod podmienkou, že bude včas schválená novela Zákona o národnostných radách národnostných menšín.