Predstavnici OEBS-a u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine

Delegacija Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a posetila je dana 17. 04. 2015. godine Nacionaloni savet slovačke nacionalne manjine.

U delegaciji OEBS-a su bili Kristian Knust (koordinator projekata) i Andrej Kanzin (politički savetnik). Na sastanku je biol prisutan i Nenad  Ðurđević predstavnik Foruma za međuetničke odnose a Nacionalni savet su predstavljali predsednica Ana Tomanova – Makanova i sekretar Ladislav Čanji.

Sastanak je bio posvećen projektu jačanja položaja organizacija koje se bave međuetničkim odnosima u Kirgistanu.

Ana Tomanova – Makanova je prisutne informisala o nastanku, strukturi, kompetencijama, finansiranju i načinu funkcionisanju Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine o čemu bi trebalo da informiše i delegaciju Kirgistana koja treba do kraja godine da dođe u studijsku posetu Srbije.