Četvrta sednica Programskog saveta Festivala folklora „Tancuj, tancuj…“

U Novom Sadu je dana 11. juna 2013. god. u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine po četvrti put u ovoj godini održana sednica Komisije za delatnost amaterskih kulturno-umetničkih društava i udruženja koja se bave zaštitom slovačke tradicionalne kulture Odbora za kulturu NSSNM u ulozi Programskog saveta 43. Festivala folklora „Tancuj, tancuj…“ u Gložanu.

Prisutni su bili: Valentin Mihal Grnja (predsednik), Jan Marko, Mihal Hatalja, Željko Čapelja, Jaroslav Litavski, koordinator festivala „Tancuj, tancuj…“ Marijan Pavlov i mediji.

Na sednici su prisutni članovi komisije odnosno Programskog saveta analizirali 43. Festival folklora „Tancuj, tancuj…“ a koordinator festivala M. Pavlov takođe je podneo izveštaj o radu. Izveštaji komisija stručnog žirija  nisu pristigli, pošto od dana 1. juna 2013. god., kada je održan festival, do dana održavanja sednice nije proteklo 14 dana. Festival je u celini dobio pozitivnu kritiku.

U nastavku sednice članovi komisije su odredili preliminarni datum 10. Seminara za umetničke rukovodioce folklornih ansambala i datum 48. „Susreta u pivničkom polju“.