Inicijalni sastanak stručnog tima za izradu Pravnog terminološkog rečnika slovačko srpskog i srpsko slovačkog jezika

Inicijalni sastanak stručnog tima za izradu Pravnog terminološkog rečnika slovačko-srpskog i srpsko-slovačkog jezika održan je 14. aprila u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke manjine u Novom Sadu.

Ovaj tim se sastoji od naših istaknutih naučnika i stručnjaka:  Zdenka Valent Belić, Ana Vrškova, Milina Križanova koje su zaposlene u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine u Odelenju za prevodilačke poslove, mr. Zuzana Tirova, prof. Dr. Miroslav Dudok, MD. i prof.dr. Miroslav Vitez.

Na čelu ovog tima je Katarina Rašetova predsednica Komisije za standardizaciju slovačkog jezika Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

Sastanku je takođe prisustvovao Miloš Zubac načelnik Odelenja za prevodilačke poslove Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, koji je istakao da će Pokrajinski sekreatrijat finansijski podržati realizaciju ovog projekta. Iskustvo je pokazalo da je takav rečnik neophodan za održavanje i podizanje nivoa književnog slovačkog jezika. Realizacija ovog projekta je podeljena u dve faze.

U prvoj fazi, do kraja ove godine mora se obezbediti kvalitetan profesionalni softver za izradu rečnika, koji bi imao aplikaciju za elektronsko pretraživanje.

Druga faza, koja bi se realizovala u 2016. godini obuhvata instaliranje elektronskog rečnika na sajtu Nacionalnog saveta, njegovo štampanje i distribuciju u lokalne samouprave u kojima je slovački jezik u službenoj upotrebi.

Nosilac i finansijer ovog značajnog projekta je Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta  slovačke nacionalne manjine.

Putni troškovi – 3.585,00 rsd