O transparentnosti rada manjinske samouprave i poboljšanju normativnog položaja nacionalnih manjina

U Skupštini Vojvodine održana nacionalna konferencija:„Monitoring transparentnosti rada manjinskih samouprava i unapređenje normativnog položaja nacionalnih manjina“

Skup su organizovali Fondacija za otvoreno društvo i Centar za regionalizam iz Novog Sada, uz podršku pokrajinske Skupštine, a prisutni su bili predstavnici republičkih i pokrajinskih organa, stranih ambasada, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, nevladinih organizacija, medija i drugih zainteresovanih za ovu oblast.

Otvarajući konferenciju, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine i predsednica Nacionalnog saveta Slovaka Ana Tomanova Makanova pozdravila je prisutne i naglasila da se skup održava na pravom mestu, jer je pokrajinska Skupština dom svih građana Autonomne pokrajine Vojvodine.

Ona je podsetila da je oblast manjinskih prava osim Ustavom, uređena i određenim zakonima i međunarodnim dokumentima koje je naša država ratifikovala, ali je kazala da to nije dovoljno.

transparentnost-002

Tomanova Makanova je ukazala na neophodnost donošenja jasne strategije u ovoj oblasti, odnosno Zakona o nacionalnim zajednicama, kao i drugih odgovarajućih podzakonskih akata, kojima bi se obezbedili mehanizmi za nesmetano sprovođenje zakona iz ove oblasti u praksi u korist kako manjinskih tako i većinskog naroda. Takođe, kazala je da je potrebno sačuvati institutuciju poštovanja stečenih prava nacionalnih manjina, koja se ne smeju smanjivati. Tokom deset godina rada našeg nacionalnog saveta, bilo je puno primera kada ni mi sami u savetu nismo znali šta da radimo, a nije bilo nikoga ko bi mogao da nam pomogne. Interes većine jeste da manjinama bude dobro, zato je važno da svi zajedno budemo humani i tolerantni jedni prema drugima i da zajedno stvorimo takav ambijent u kome će nam svima biti dobro, kazala je su svom obraćanju Ana Tomanova Makanova. U uvodnom delu konferencije govorilo se o aktuelnim pitanjima i problemima u oblasti ostvarivanja manjinskih prava sa akcentom na obezbeđivanje uslova za otklanjanje postojećih problema, neophodnu zakonodavnu aktivnost, otklanjanje političkih prepreka i drugih barijera u okolnostima kada se naša zemlja intenzivno priprema za članstvo u Evropskoj uniji. Učesnicima su se obratili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava Narodne skupštine Republike Srbije, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Robert Sepi, zamenik Zaštitnika građana za nacionalne manjine i Jadranka Jelinčić, direktorka Fondacije za otvoreno društvo.

Transparentnost rada Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine saveta generalno je ocenjena pozitivno.

izvor: www.skupstinavojvodine.gov.rs