Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma

Владимир Францисти, председник

Јан Палик, потпредседник

 

Чланови Одбора за службену употребу језика и писма: 

  1. Игор Фелди
  2. Јарослав Јаворњик
  3. Слађан Срдић
  4. Јан Шуљан
  5. Бранислав Сливка
  6. Јан Шимак
  7. Даниела Лазоров
  8. Мирослав Оравец
  9. Данијела Халупка