Nagrada Sv. Gorazd

U ponedeljak  25. marta, povodom Dana učitelja,  PaedDr. Svetlana Zolnjan je preuzela nagradu Sv. Gorazda, koje joj je udelio ministar obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke Dušan Čaplovič,  za dugoročnu delatnost u obrazovanju nastavnog kadra i promociju slovačkog jezika i kulture u  okviru slovačke nacionalne manjine u Srbiji. Gore navedenu su za ovu nagradu predložili Odbor za obrazovanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Udruženje slovačkih vojvođanskih vaspitača, Asocijacija slovačkih pedagoga i kolektiv OŠ u Bačkom Petrovcu.

svetlana002

Gore navedenoj je povodom ove nagrade  predsednik Kancelarije za dijasporu  iskreno čestitao i poželeo joj ubuduće puno uspeha u razvoju nacionalne svesti najmlađe generacije Slovaka u Vojvodini. Na svečanoj dodeli je u Bratislavi sa predsednicom Odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Svetlanom Zolnjan, prisustvovala i predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine  Ana Tomanova – Makanova i predsednica Izvršnog odbora Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Jarmila Ćendić. Povodom ovoga je gore navedena delegacija posetila i Kancelariju za dijasporu.

svetlana003

svetlana004