Unapređenje saradnje između državnih organa i nacionalnih saveta nacionalnih manjina

U Beogradu je dana 28. 03. 2013. godine održana konferencija „Unapređenje saradnje između državnih organa i nacionalnih saveta nacionalnih manjina“ u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina v Republici Srbiji.

Na konferenciji su prisustvovali direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, predsedavajući Koordinacije nacionalnih saveta Borče Veličovski, državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave Gordana Stamenić, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja Gordana Predić, a ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prisutnima se obratila Vesna Acković.

Pored predstavnika državnih organa nadležnih za ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisama, na konferenciji su učestvovali i predstavnici svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je predstavljala predsednica Ana Tomanova-Makanova koja je u ime svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina govorila o pitnjima i problemima  vezanim za informisanje na jezicima nacionalnih manjina.

Zaključci sa ove konferencije osnova su za budući rad kancelarije i Koordinacije nacionalnih saveta.