Ocenenie sv. Gorazda Svetlane Zolňanovej, riaditeľke ZŠ v Selenči a predsedníčke VPV NRSNM

V pondelok 25.marca pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov v historickej budove NR SR PaedDr.Svetlana Zolňanová prebrala ocenenie Sv. Gorazda, ktoré jej udelil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič za dlhodobé aktívne pôsobenie v oblasti edukácie pedagogických pracovníkov a podporu propagácie slovenského jazyka a kultúry v prostredí slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Menovanú na ocenie navrhli VPV NRSNM, Združenie slovenských vojvodinských vychovávateľov, Asociácia slovenských pedagógov a kolektív ZŠ v Báčskom Petrovci.

svetlana002

Predseda ÚSŽZ ocenenej pedagogičke k tomuto uznaniu úprimne zablahoželal a poprial jej do ďalších rokov veľa odhodlania a úspechov pri rozvíjaní národného povedomia i vedomostného obzoru najmladšej generácie Slovákov vo Vojvodine. Na slávnostnom udelení ocenenia v Bratislave sa s predsedníčkou VPV NRSNM Svetlanou Zolňanovou zúčastnila aj Anna Makanová Tomanová, predsedníčka NRSNM a Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM. Menovaná delegácia pri tejto príležitosti navštívila aj ÚSŽZ.

svetlana003

svetlana004