Priprema pravila festivala koji su od značaja za slovačku nacionalnu manjinu

U 2013. godini su bili potpisani Ugovori o uzajamnim pravima i obavezama osnivača i organizatora festivala koji su na 3. sednici Odbora za kulturu NSSNM 21. marta 2011. usvojeni kao kulturne manifestacije od izuzetnog značaja za slovačku nacionalnu manjinu u Srbiji. Radi se o pozorišnim i muzičko-folklornim festivalima.

Trenutno se u Odboru za kulturu radi na pripremi pravila ovih festivala koja bi trebala da budu u skladu sa spomenutim Ugovorima između osnivača i organizatora festivala.

festivali002

Priprema i aktualizacija ovih pravila je dugotrajan proces. Ova pravila će biti razmatrana na sednici Odbora za kulturu a nakon toga će da sledi njihovo usvajanje na sednici NSSNM.

festivali003

 

Fotografije: J. Panikova, A. Meleg i P. Matuh.