Manjinska politika u Srbiji – unapređenje integracije

U petak 20. septembra je u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu održan radni sastanak posvećen projektu „Manjinska politika u Srbiji – unapređenje integracije“ koji sprovodi Forum za etničke odnose u saradnji sa ambasadom Velike Britanije i ambasadom Holandije i uz podršku misije OEBS-a u Srbiji. Nacionalni savet je na sastanku predstavljao sekretar Ladislav Čanji a Forum za etničke odnose su predstavljali Dušan Janjić i Nenad Đurđević.

Cilj ovog projekta je analiza manjinske politike u Sbiji sa ciljem da se utvrdi u kojoj meri postojeći pristup doprinosi stvaranju integrativnog društva. Sastanak je imao konsultivan i pripremni karakter. Predstavnici Foruma za etničke odnose su na sastanku govorili o nameri da  se organizuju konsultacije sa relevantnim  predstavnicima nacionalnih manjina u obliku pet okruglih stolova i to u opštinama u kojima su prisutne nacionalne manjine. Cilj ovih susreta je razmena iskustava iz oblasti primene zakonodavnog okvira zaštite nacionalnih manjina kao i informisanje o smernicama Visokog komesara OEBS-a za nacionalne manjine, poznate i kao Ljubljanske smernice. Svoja iskujstva izneće nekadašnji ministri, predstavnici nezavisnih tela, predstavnici saveta nacionalnih manjina i stručnjaci iz ove oblasti. Na kraju će biti formulisane teze za unapređenje pravnog i institucionalnog okvira prava i zaštite nacionalnih manjina i predložene mere koje doprinose stvaranju integrativnog društva, sa posebnim osvrtom na ulogu saveta nacionalnih manjina, saveta za međunacionalne odnose i lokalnih i nacionalnih institucija i tela.