I mi učimo slovački jezik

8. novembra 2014. godine je u  Kovačici Odbor za obrazovanje NSSNM, uz finansijsku podršku Kancelarije za dijasporu u Bratislavi, za učenike osnovnih škola koji uče slovački jezik sa elementima nacionalne kulture iz Vojlovice, Šida, Čelareva i Novog Sada (iz škola Ivan Gundulić, Branko Radičević, Kosta Trifković) organizovao jednodnevnu ekskurziju.

Cilj projekta „I mi učimo slovački jezik“ je da učenici posete školu sa slovačkim nastavnim jezikom, predstave se priredbom, borave u okruženju u kojem se komunicira na slovačkom jeziku. Pored posete školi „Mlada pokolenja“ u Kovačici, 99 učenika sa svojim nastavnicima slovačkog jezika su obišli „Jonašov dom“, Galeriju naivne umetnosti i rekreativni centar „Relaks“.

ucimesa 002

ucimesa 003

ucimesa 004

ucimesa 005

ucimesa 006

ucimesa 007

ucimesa 008

ucimesa 009