Aj my sa učíme po slovensky

8. novembra 2014 v Kovačici Výbor pre vzdelávanie NRSNM za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizoval projekt pre žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry, Aj my sa učíme po slovensky.

Deti z Vojlovice, Šídu, Čelareva a Nového Sadu (zo ZŠ Branka Radičevića, Ivana Gudnulića a Kostu Trifkovića) sa žiakom ZŠ Mladých pokolení v Kovačici predstavili krátkym programom z toho, čo sa naučili na hodinách slovenčiny. V rámci jednodňového výletu v Kovačici, kde sa žiakom prezentovala nie len slovenská reč, ale aj slovenská kultúra a ľudová tradícia, bezmála sto žiakov so svojimi profesorkami slovenčiny navštívili  Jonášov dom, Galériu insitného umenia v Kovačici a rekreačné stredisko Relax.

ucimesa 002

ucimesa 003

ucimesa 004

ucimesa 005

ucimesa 006

ucimesa 007

ucimesa 008

ucimesa 009