Druga sednica Odbora za obrazovanje NSSNM u 2014. godini

U ponedeljak, 26. maja 2014. godine je u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu zasedao Odbor za obrazovanje NSSNM.

Razmatralo se na sledeće teme:

1. Saradnja sa Filozofskim fakultetom Odsekom za slovakistiku u Novom Sadu
2. Predlog članova za školske i upravne odbore u oblasti obrazovanja
3. Davanje mišljenja i saglasnosti na izbor za direktora škola i predškolskih ustanova
4. Informacije o realizaciji projekata u oblasi obrazovanja
5. Uvođenje slovačkog jazika kao izbornog predmeta u predškolske ustanove
6. Ponuda akreditovanih programa stručnog usavršavanja

vzde 002

vzde 003