Direktorica kancelarije Ujedinjenih Nacija u Beogradu posetila predsednicu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

Novi Sad, 6. april 2016. godine.

Direktorica kancelarije Ujedinjenih Nacija u Beogradu i predstavnica Generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija dr Simona Mirela Miculescu (diplomata iz Rumunije) posetila je danas, sa saradnicima, predsednicu Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine gđu Anu Tomanovu Makanovu.

riaditelka kancelarie april 2016 002

Razgovor je protekao u prijateljskoj atmosferi. Dr Miculesku se posebno interesovala za položaj nacionalnih manjina, sa akcentom na položaj slovačke manjine u Srbiji, kao i za rad i organizaciju Nacionalnih saveta.

Predsednica Ana Tomanova Makanova upoznala je goste sa zakonskim okvirima koji su doveli do formiranja Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji 2009. godine, način na koji rade Nacionalni saveti i koje su obalsti njihovog delovanja. Posebno je stavljen akcenat na uključivanje predstavnika Nacionalnih saveta u kreiranje Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 i predloge i primedbe koje su Nacionalni saveti imali.

Razgovarano je i o privatizaciji lokalnih medija koji su pravili program na jezicima u službenoj upotrebi. Direktorica Miculesku i njen zamenik u kancelariji UN u Beogradu g. Denis Besedić, predstavili su rad ove kancelarije i zajednički pozvali predsednicu Anu Tomanovu Makaovu da slobodno kontaktira i koristi sve organizacije u okviru kancelarije Ujedninjenih nacija, posebno specijalnog savetnika za ljudska prava, tokom implementacije akcionog plana za poglavlje 23.