Radni sastanak članova saveta za međunacionalne odnose – predstavnika slovačke nacionalne manjine

U petak, 11. maja 2018., godine u 13:00 časova u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, bul. Mihajla Pupina 1 / IV, u Novom Sadu je održan tematski sastanak i diskusija članova saveta za međunacionalne odnose ( SMO)– predstavnika slovačke nacionalne manjine.

Sastanku su prisustvovali predsednica NSSNM Ana Tomanova Makanova, predsednik Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma (OSUJP) NSSNM Branislav Kuljik, predsednica Komisije za saradnju sa SMO Erka Viliačikova, koordinator OSUJP Maria Poptešin i predstavnici slovačke nacionalne manjine – članovi saveta za međunacionalne odnose u opštinama: Plandište – Željko Cesnak, Zrenjanin – Vjerka Hrubik, Bačka Topola – Danijel Sakal, Beočin – Mirko Gašpar, Odžaci- Valent Vladimir, Novi Sad – Jarmila Agarski i Šid – Blaženka Dierčan.

Radni sastanak je bio posvećen aktuelnim pitanjima vezanim za rad saveta za međunacionalne odnose, probleme sa kojima se članovi SMO svakodnevno susreću i predloge za rešavanje ovih problema kroz primenu pravnih normi koja regulišu ovu oblast.

pracovne-stretko maj 2018 001

Učesnici sastanka su imali priliku da upoznaju jedni druge, da predstave aktivnosti SMO u svojoj opštini, da shvate značaj postojanja i delovanja SMO u sredinama gde žive Slovaci, te da se informišu o pravima i obavezama članova SMO.

Osnovni cilj sastanka je bio uspostavljanje čvršće veze i saradnje između članova SMO – predstavnika slovačke nacionalne manjine i Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, kroz uzajamnu podršku, saradnju i motivaciju.

Sastanak je bio završen dodelom plakata o pravima nacionalnih manjina prisutnim članovima, koji kao predstavnici Saveta za međunacionalne odnose u svojoj opštini, treba da ih proslede lokalnim samoupravama.