Delegacija NSSNM u Kancelariji za dijasporu

Igor Furdik, predsednik Kancelarije za dijasporu, primio je u ponedeljak 25. marta 2013.godine Anu Makanovu Tomanovu, predsednicu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Srbiji (u daljem tekstu NSSNM). Na ovim pregovorima su je pratile Svetlana Zolnjan, predsednica Odbora za obrazovanje NSSNM i direktor škole u Selenči, i Jarmila Ćendić, predsednica Izvšnog odbora NSSNM.

U uvodu ovih pregovora, informisale su Igora Furdika o nivou projektovanja, izgradnje i uređivanja Muzeja Martina Jonaša u Kovačici. Jarmila Ćendić i Ana Makanova Tomanova su predsedniku Kancelarije za dijasporu pružile detaljne informacije o projektnoj dokumentaciji, stanju obezbeđivanja posla, nivou finansiranja muzeja i uslovima ugovora o uslugama u okviru ovog projekta.

urad001
Predsednik Kancelarije za dijasporu je pohvalio dosadašnju saradnju na ovom značajnom projektu, i uverio je članice delegacije iz Vojvodine o daljoj stručnoj pomoći u okviru saradnje sa Slovačkim narodnim muzejom u Bratislavi. Upravo će iz ove kulturne ustanove, u okviru projekta uređivanja Muzeja M. Jonaša u Kovačici, biti upućeni stručnjaci, koji će oceniti i rešiti pitanja muzejskih aktivnosti i ekspozicija.

Tokom pregovora, Igor Furdik je čuo detalje o radu na obnovi i uređivanju muzeja u Bačkom Petrovcu. Svetlana Zolnjan, direktor osnovne škole u Selenči, informisala je o planovima popravke krova na zgradi škole, i u tom kontekstu, i o mogućnostima podrške sa strane Kancelarije za dijasporu.

Predsednica NSSNM, Ana Tomanova Makanova je pozvala predsednika Kancelarije za dijasporu na promociju knjige „Dejiny Slovenska“ („Istorija Slovačke“), koju je napisao i sastavio istoričar prof. Dušan Kovač, direktor Istorijskog zavoda Slovačke akademije nauka u Bratislavi. Publikaciju je izdala Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, u saradnji sa Slovačkom akademijom nauka. Takođe je informisala predsednika o obeležavanju 10-godišnjice rada NSSNM i pozvala delegaciju iz Kancelarije za dijasporu na centralnu proslavu u okviru SNS 2013. godine.