Správa z Republikovej súťaže zo Slovenského jazyka
SPRÁVA Z REPUBLIKOVEJ SÚŤAŽEZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

ktorá sa konala na ZŠ Jozefa Marčok Dragutina vHložanoch 15.05.2010

1. ANNA-MÁRIA BABINCOVÁ    VII    ZŠ  Mladých pokolení     Kovačica    19,0    I
2. LÝDIA SPEVÁKOVÁ    VII    ZŠ Jána Čajaka     Báčksky Petrovec    19,0    I
3. DANIELA ČÁNIOVÁ    VII    ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova    18,5    II
4. TINA BOKOROVÁ    VII    ZŠ Maršala Tita        Padina        18,0    III
5. DENISA MIHÁĽOVÁ    VII    ZŠ Ľudovíta Štúra    Kysáč        17,5    IV
6. JAROSLAVA MAJEROVÁ    VII    ZŠ Jána Čajaka        Báčksky Petrovec17,0    V
7. ANNA MADACKÁ        VII    ZŠ Ľudovíta Štúra    Kysáč        17,0    V
8. RASTISLAVA IMREKOVÁ    VII    ZŠ 15.októbra        Pivnice        17,0    V
9. KRISTÍNA HRICOVÁ    VII    ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka    Stará Pazova    17,0    V
10. NINA CHALUPOVÁ    VII    ZŠ  Mladých pokolení    Kovačica    16,5    VI

SPRÁVA Z REPUBLIKOVEJ SÚŤAŽEZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

ktorá sa konala na ZŠ Jozefa Marčok Dragutina
vHložanoch 15.05.2010

por. číslo

meno a priezvisko žiaka

ročník

škola

mesto

počet bodov

umiestnenie

1.

ANNA-MÁRIA BABINCOVÁ

VII

ZŠ Mladých pokolení

Kovačica

19,0

I

2.

LÝDIA SPEVÁKOVÁ

VII

ZŠ Jána Čajaka

BáčkskyPetrovec

19,0

I

3.

DANIELA ČÁNIOVÁ

VII

ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

18,5

II

4.

TINA BOKOROVÁ

VII

ZŠ Maršala Tita

Padina

18,0

III

5.

DENISA MIHÁĽOVÁ

VII

ZŠ Ľudovíta Štúra

Kysáč

17,5

IV

6.

JAROSLAVA MAJEROVÁ

VII

ZŠ Jána Čajaka

BáčkskyPetrovec

17,0

V

7.

ANNA MADACKÁ

VII

ZŠ Ľudovíta Štúra

Kysáč

17,0

V

8.

RASTISLAVA IMREKOVÁ

VII

ZŠ 15.októbra

Pivnice

17,0

V

9.

KRISTÍNA HRICOVÁ

VII

ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

17,0

V

10.

NINA CHALUPOVÁ

VII

ZŠ Mladých pokolení

Kovačica

16,5

VI

11.

BENJAMÍN KUNČÁK

VII

ZŠ 15.októbra

Pivnice

15,5

VII

12.

AŇA POVOLNÁ

VII

ZŠ Maršala Tita

Padina

15,5

VII

13.

IVANA PETRÁŠOVÁ

VII

ZŠ Maršala Tita

Padina

15,5

VII

14.

VLASTA CHRŤANOVÁ

VII

ZŠ Maršala Tita

Padina

15,5

VII

15.

DANIEL MURTÍN

VII

ZŠ Mladých pokolení

Kovačica

15,5

VII

16.

ALEXANDRA CIBULOVÁ

VII

ZŠ 15.októbra

Pivnice

15,0

VIII

17.

DANIEL GAŽA

VII

ZŠ Jána Amosa Komenského

Kulpín

14,5

IX

18.

ĽUDMILA RAGOVÁ

VII

ZŠ Jána Kollára

Selenča

14,5

IX

19

MICHAELA MARKOVÁ

VII

ZŠ Mladých pokolení

Kovačica

14,5

IX

20.

MALVÍNA ZOLŇANOVÁ

VII

ZŠ Jána Kollára

Selenča

14,0

X

21.

KRISTÍNA SLÁVIKOVÁ

VII

ZŠ Savau Šumanovića

Erdevík

13,0

XI

22.

KRISTÍNA TOMANOVÁ

VII

ZŠ Savu Šumanovića

Erdevík

13,0

XI

23.

HANA MADACKÁ

VII

ZŠ Ľudovíta Štúra

Kysáč

12,5

XII

por. číslo

meno a priezvisko žiaka

ročník

škola

mesto

počet bodov

umiestnenie

1.

MARÍNA CHRŤANOVÁ

VIII

ZŠ Ľudovíta Štúra

Kysáč

19,5

I

2.

SVETLANA VRBOVSKÁ

VIII

ZŠ Jána Čajaka

BáčkskyPetrovec

19,0

II

3.

ZLATKO GAJAN

VIII

ZŠ Maršala Tita

Padina

18,5

III

4.

KATARÍNA VIERGOVÁ

VIII

ZŠ Bratstvo

Aradáč

18,0

IV

5.

MIROSLAVA ŠIMOVIČOVÁ

VIII

ZŠ Jána Čajaka

BáčkskyPetrovec

17,5

V

6.

MIRKA MAJA KÁMÁŇOVÁ

VIII

ZŠ 15.októbra

Pivnice

17,5

V

7.

JANA DOMONIOVÁ

VIII

ZŠ Ľudovíta Štúra

Kysáč

16,5

VI

8.

ANDREA ŠAJBENOVÁ

VIII

ZŠ Maršala Tita

Padina

16,5

VI

9.

MARIÁN NEMČEK

VIII

ZŠ Maršala Tita

Padina

16,0

VII

 10.

DANIELA VUJOVIĆOVÁ

VIII

ZŠ Jána Čajaka

BáčkskyPetrovec

15,5

VIII

11.

DANIELA HANSMANOVÁ

VIII

ZŠ Jána Čajaka

BáčkskyPetrovec

15,0

IX

12.

KRISTÍNA FORGÁČOVÁ

VIII

ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

14,5

X

13.

ADRIJANA BELIČKOVÁ

VIII

ZŠ  BratovNovakovcov

Silbaš

14,5

X

14.

IVETA DURGALOVÁ

VIII

ZŠ 15.októbra

Pivnice

14,5

X

15.

TIJANA VERESKÁ

VIII

ZŠ Mladých pokolení

Kovačica

14,5

X

16.

BRANISLAV BALCA

VIII

ZŠ Ľudovíta Štúra

Kysáč

14,0

XI

17.

MICHAELA TÁRNOCIOVÁ

VIII

ZŠ 15.októbra

Pivnice

14,0

XI

18.

TABITA SARA ELIÁŠOVÁ

VIII

ZŠ Jána Čajaka

BáčkskyPetrovec

13,0

XII

19.

SAMUEL MIKLOVIC

VIII

ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

11,0

XIII

20.

BRIGITA MOLNÁROVÁ

VIII

ZŠ Jána Kollára

Selenča

21.

IVAN ŠTERBA

VIII

ZŠ T.G. Masáryk

Jánošík

Členovia komisie :

1.Anna Makišová                              
2. Mariena Korošová
3. Alena Pešková
4. Anna Hansmanová
5. Marta Pavčoková