Fotografia – téma 9. kola Edukačného kurzu pre novinárov Žur-škola

 

 Výbor pre informovanie NRSNM v dňoch 21. až 23. mája v Novom Sade zorganizoval 9. kolo edukačného kurzu pre novinárov Žur-škola.
 Na ňom sa zúčastnilo takmer 20 začínajúcich, ale aj skúsených mladých novinárov, ktorí sa spolu s prednášteľmi a lektormi venovali zaujímavej téme pod názvom Fotografia – zrkadlo doby, lákadlo pre čitateľa, umenie v žurnalistike. Novinársky kurz slávnostne otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová a prihovorili sa aj predseda Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak a Jasmina Mašulovićová, riaditeľka AS Dnevnik Holding, kde kurz prebiehal. O fotografii u vojvodinských Slovákov a základných častiach fotoaparátu hovoril direktor fotografie Jozef Maďar, o dejinách fotografie, súčasnej digitálnej fotografii a o kompozícii a pravidlách záberovania pri fotografovaní hovorila asistentka Oddelenia pre mediálne štúdiá Filozofickej fakulty v Novom Sade Elida Mesaroš Lajko, kým známy fotograf Jaroslav Pap svoju prednášku uskutočnil v netypickej forme a ambiente – na Poľnohospodárskom veľtrhu, kde si účastníci semára na tvári miesta vyskúšali fotografovanie udalosti.

Hosťujúcim prednášateľom zo Slovenskej republiky bol Dr. Martin Kasarda z Fakulty masmédií Bratislavskej vysokej školy práva, ktorý hovoril na tému vzťahu medzi vizuálnym a písaným obsahom foto-reportáže, kým technický redaktor Hlasu ľudu Miroslav Dobroňovský frekventantom priblížil počítačový program Photoshop. Jazykovú zložku kurzu už tradične mala na starosti asistentka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Zuzana Týrová. Najdôležitejšiu časť Žur-školy tvorila praktická stránka – fotografovanie v teréne a tvorenei foto-reportáže. Tri najúspešnejšie autorky fotografií Marína Chorvátová, Mariana Stupavská a Anna Snidová získali aj zaujímavé vecné odmeny. Najúspešnejšie fotgrafie a foto-reportáže uverejenia v týždenníku Hlas ľudu a v mládežníckom časopise Vzlet.
 Deviate kolo Žur-školy poukázalo na to, že naši mladí novinári alebo tí, ktorí sa možno jedného dňa stanú novinármi, myslia komplexne – aj textovo aj vizuálne, lebo dobrý novinársky text bez dobrej novinárskej snímky nie je dobrý novinársky produkt. Spokojná som, že na tomto kurze v najväčšej miere bola zastúpená praktická stránka – frekventanti ostošesť makali, ale výsledok v podobe foto-reportáží, ktoré naši prednášateliía ohodnotili ako veľmi dobré, v niektorých prípadoch výborné a profesionálne, nám potvrdilo, že na tomto novinárskom kurze musíme preberať aj "vizuálnu" časť novinárstva, nie iba textovú, zhodnotila toto kolo Žur-školy koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM a projektu, zároveň predsedníčka Asociácie slovenských novinárov Vladimíra Dorčová.