Republiková súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre stredné školy
REPUBLIKOVÁ SÚŤAŽ ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A JAZYKOVEJ KULTÚRY PRE STREDNÉ
ŠKOLY

1. Melinda Radičová    Gymnázium Jána Kollára      B. Petrovec    I    18     I
2. Jaroslava Slavková    Gymnázium Jána Kollára      B. Petrovec    I    17,5    II
3. Zuzana Ribárová    Gymnázium Jána Kollára      B. Petrovec    I    16    III
4. Lydia Murtinova    Gymnázium  Mihajla Pupina    Kovačica    I    14,5   
5. Marta Šimakova    Gymnázium  Mihajla Pupina    Kovačica    I    14,5   
6. Stanislava Bako    Gymnázium Branka Radičevića    S. Pazova    I    12,5   
7. Darinka Sucháneková    Gymnázium  Mihajla Pupina    Kovačica    I    12   
8. Boris Lešťan        Technická škola            S. Pazova    I    7   
9. Miriam Rut Elijášová    Gymnázium Jána Kollára      B. Petrovec    II    17,5    I
10. Želislav Poliak    Gymnázium  Mihajla Pupina    Kovačica    II    16    II

REPUBLIKOVÁ SÚŤAŽ ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A JAZYKOVEJ KULTÚRY PRE STREDNÉ ŠKOLY

Kovačica, 15.05.2010.

R. č.

Meno a priezovisko

Škola

Mesto

Trieda

Body

Umiestnenie

  1.

Melinda Radičová

Gymnázium JánaKollára 

B. Petrovec

I

18

 I

  2.

Jaroslava Slavková

Gymnázium JánaKollára 

B. Petrovec

I

17,5

II

  3.

Zuzana Ribárová

Gymnázium JánaKollára 

B. Petrovec

I

16

III

  4.

Lydia Murtinova

Gymnázium  Mihajla Pupina

Kovačica

I

14,5

  5.

Marta Šimakova

Gymnázium  Mihajla Pupina

Kovačica

I

14,5

  6.

Stanislava Bako

Gymnázium BrankaRadičevića

S. Pazova

I

12,5

  7.

Darinka Sucháneková

Gymnázium  Mihajla Pupina

Kovačica

I

12

  8.

Boris Lešťan

Technická škola

S. Pazova

I

7

  9.

Miriam Rut Elijášová

Gymnázium JánaKollára 

B. Petrovec

II

17,5

I

10.

Želislav Poliak

Gymnázium  Mihajla Pupina

Kovačica

II

16

II

11.

Ingrid Varga

Gymnázium BrankaRadičevića

S. Pazova

II

14

III

12.

Miluška Balážová

Gymnázium JánaKollára 

B. Petrovec

II

12

13.

Martína Hediová

Gymnázium  Mihajla Pupina

Kovačica

II

12

14.

Maria Michaela Labátova

Gymnázium  Mihajla Pupina

Kovačica

II

12

15.

Jarmila Hric

EOŠ Vuka Karadžića

S. Pazova

III

19,5

I

16.

Monika Stracinská

Gymnázium JánaKollára 

B. Petrovec

III

18,5

II

17.

Silvia Bohušová

Gymnázium Jána Kollára 

B. Petrovec

III

17,5

III

18.

Márko Gajan

Gymnázium  Mihajla Pupina

Kovačica

III

17

19.

Blaženka Melichová

Gymnázium JánaKollára 

B. Petrovec

III

17

20.

Daria Hloda

EOŠ Vuka Karadžića

S. Pazova

III

16,5

21.

Mária Kotvášova

Gymnázium  Mihajla Pupina

Kovačica

III

15

22.

Marína Ďuricová

Gymnázium  Mihajla Pupina

Kovačica

III

13

23.

Hana Slavková

Gymnázium JánaKollára 

B. Petrovec

IV

18,5

I

24.

Jana Zorjanová

Gymnázium JánaKollára 

B. Petrovec

IV

18

II

25.

Filip Filip

Gymnázium Jána Kollára 

B. Petrovec

IV

16,5

III

26.

Ivana Svákova

Gymnázium  Mihajla Pupina

Kovačica

IV

13,5

27.

Lydia Bačúrova

Gymnázium  Mihajla Pupina

Kovačica

IV

12,5

Komisia:

1. Michal Týr

2. Zuzana Čížiková

3. Jasna Uhláriková

4. Zuzana Týrová