Zasadnutie Výboru pre kultúru

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude zasadať v stredu 10. 06. 2009 so začiatkom o 17.00 hodine v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina 1/V, Nový Sad.
Návrh rokovacieho programu:
1. Schvaľovanie zápisnice z 18.  zasadnutia  Výboru pre kultúru NRSNM
2. Slovenské Národné Slávnosti
3. Finančná podpora KUS Mladosť z Lugu a KUS Sládkovič z Boľoviec
4. Informácia z FF Tancuj, tancuj 2009 v  Hajdušici
5. Návrh učastníkov Kurzu pre choreografov v Jahodníckych hájoch na Slovensku Komisie pre spolkovo-folklórnu činnosť
6. Informácie, otázky a návrhy