Spoločné zasadnutie Výboru pre informovanie a Výkonnej rady NRSNM

Obdobie pred nami nesie výzvu dlho odročenej privatizácie lokálnych, miestnych médii. Otázka je aktuálna od roku 2003 a schválením nového balíku zákonov nastolili sa nové lehoty.

Tentokrát sú pred nami zdá sa nereálne požiadavky. Výbor pre informovanie chápe potrebu urobiť poriadky na domácej mediálnej scéne, zvlášť pokiaľ ide o lokálne médiá, ale rovnako tak očakáva porozumenie záujmových stan a štátu pokiaľ ide o zachovanie programu v slovenskej reči či rozsahu hodinu týždenne, alebo šesť hodín denne.

Aj keď informovanie v materinskom jazyku nepatrí medzi zdedené práva, chceme toto tak brať a usilovať sa zachovať to čo máme, lebo vieme, že ide o média s takmer polstoročnou tradíciou. Práve preto ide o prioritnú činnosť novozaloženého Výboru, ktorý bude konať v súlade so zákonom, novinárskou morálkou a vo verejnom záujme tunajších Slovákov.

privatizacia 002

Prvý krok, ktorý Výbor pre informovanie v tomto smere podnikol je angažovanie advokátskej kancelárie Samardžić a Živković. Ide o advokátov, ktorí boli buď zapojení v pracovných telesách pri písaní návrhu mediálnych zákonov, buď sa zúčastňujú v písaní podzákonných aktov, ktoré majú za úlohu pomôcť v implementácii niekoľkých zákonov, ktoré sú najčastejšie v kolízii.

Na spoločnej schôdze Výboru pre informovanie a Výkonnej rady, ktorá sa uskutočnila v utorok 17. marca, sa zúčastnili aj riaditelia niektorých našich miestnych médii, ktoré sú pred privatizáciou a advokát Miloš Stojković, ktorý predstavil možne modely privatizácie a odpovedal na otázky prítomných.

Spoločne boli artikulované otázky, ktoré spred Národnostnej rady Výbor pre informovanie zašle na patričné Ministerstvo a na ktoré aktuálne zákony nenúkajú odpoveď:

  • Či sa ako kupec v tendrovom predaji o jednotlivé médium môže uchádzať mimovládna organizácia?
  • V prípade novozaloženej Fondácie resp. Fondu Národnostnou radou, aké sú možnosti na financovanie činnosti Fondu, ktorý tým, že založený rozpočtovou inštitúciou sa nemôže uchádzať o granty?
  • Či sa uvažuje o rebilancii rozpočtu určeného na činnosť Rady aby sa tak navýšil o položku určenú na činnosť Fondu?
  • Čo so zamestnanými a bežnými poplatkami na činnosť, keď vieme, že sú tieto položky súbehmi hlavne vylúčené?

Hneď ako odpovede prídu na adresu NRSNM Výbor pre informovanie bude znovu zasadať, spolu s predstaviteľmi lokálnych médii a pokúsi sa vynájsť optimálne riešenie pre každé médium.