Slovenský jazyk od tradície k súčasnosti 3

 

 Druhá časť semináru „Slovenský jazyk od tradície k súčasnosti 3“ pokračovala  3. decembra 2010 roku, v priestoroch petrovského gymnázia. Zúčastnilo sa ho  vyše 40 pedagógov základných škôl, na ktorých  vyučovanie prebieha po slovensky.
V úvodnej časti mali slovo a príležitosť predstaviť svoje knihy hostia. Jedným z nich bol Andrej Kuric, autor „Obrázkovo – slovensko – chorvátsko – anglicko – nemeckého slovníka“ a druhý Dr. Ján Babiak, autor odbornej knihy „ Základná terminológia v školskej telesnej výchove“.
Seminár pokračoval prezentáciami individuálnych vzdelávacích plánov učiteliek zo základnej školy zo Selenče, ktoré vypracovali pre svojich žiakov.

 

 

 

 

 

 Vo finálnej časti semináru psychologička  Tatiana Korošová  viedla dielňu, ktorou sa pokúsila naučiť učiteľov a učiteľky porozumieť psychologickým nálezom a zorientovať sa v schopnostiach a zručnostiach konkrétneho dieťaťa. To by im zas malo pomôcť ľahšie napísať pedagogický profil a aktivity pre žiaka, ktorý potrebuje individuálny vzdelávací plán.

Úplne na záver každý účastník dostal za úlohu vypracovať pedagogický profil a individuálny vzdelávací plán pre jedného žiaka. Uvedené plány budú nahraté na CD nosiče a podelené učiteľom ako pomôcka v ďalšej práci.

Stiahnite si uvedené správy z CD-a:
Dejepis
Fyzika a matematika
Individuálne vzdelávacie plány
Slovenský jazyk