Slovenské vojvodinské novinárstvo vo víre mediálnych dianí v Srbsku

Asociácia slovenských novinárov, Slovenské vydavateľské centrum a
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

úctivo Vás pozývajú na sympózium pod názvom
Slovenské vojvodinské novinárstvo vo víre mediálnych dianí v Srbsku,
ktoré sa uskutoční v dňoch 23. – 24. októbra 2009
v Novom Sade a v Báčskom Petrovci.

za ASN                          za SVC                           za NRSNM
Vladimíra Dorčová                Vladimír Valentík          Anna Tomanová-Makanová