Otvárací program 51. Slovenských národných slávností

 
 V Báčskom Petrovci v sieni Slovenského vojvodinského divadla 03. augusta 2012 boli oficiálne otvorené 51. Slovenské národné slávnosti. Úlohu hostiteľky mala podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová a prítomným sa prihovorili predseda obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová – Melichová, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík a podpredseda vlády APV Dragoslav Petrović. Česť otvoriť tohtoročné slávnosti mal predseda vlády Republiky Srbska Ivica Dačić. 
 

 
 Po slávnostných príhovoroch nasledoval program pod názvom Otvorená kniha šľachetná, ktorého scenár mala na starosti Milina Sklabinská (spolupracovali aj Martin Prebudila a Katarína Mosnáková) a réžiu, scénografiu a kostýmy Miroslav Benka. Cieľom tohto programu bola prezentácia jednotlivcov či kolektívov, ktorí v tomto roku dosiahli najlepšie úspechy na poli hudby, spevu, tanca, recitovania, literatúry a zároveň bola predstavená publikácia Slováci v Srbsku z aspektu kultúry (vo vydaní Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov).
 
Otvárací program 51. Slovenských národných slávností okrem Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorí boli aj jeho organizátormi finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.