Na XX. ročníku Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach – Padinčania a Selenčania

V dňoch od 1. do 2. júla 2016 Obec Dulovce, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so spoluorganizátormi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne, ZŠ Dulovce a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, usporiadali pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. jubilejný XX. ročník festivalu Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach.

20-dulovce 2016 002

Slávnosti sústreďujú okolo seba milovníkov folklóru z domova i zo zahraničia a stali sa živým dôkazom vplyvu ľudového tanca, ako jedného z najosobitejších fenoménov ľudovej kultúry, aj v  malej dedinke dovtedy bez hlbších folklórnych tradícií.

20-dulovce 2016 003

Festival celých 20 rokov nesie v sebe hlbokú úctu k dedičstvu predkov, nezabudnuteľné zážitky pre účinkujúcich, divákov a návštevníkov.

20-dulovce 2016 004

A práve folklór, zvyky a obyčaje v umeleckom kontexte navzájom zbližujú, spoločensky i kultúrne obohacujú národy a národnosti spolunažívajúce na jednom území, čo sa v plnej miere prejavuje v Dulovciach a okolí. Spoločne už na slávnostiach vystúpilo 8550 detí, z toho 2477 detí zahraničných Slovákov.

20-dulovce 2016 005

Za 20 rokov navštívilo Dulovce 228 detských folklórnych súborov, z toho 76 folklórnych súborov Slovákov zo sveta a to: Česká republika, Chorvátsko, Kanada, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina, USA. Domáce súbory boli zastúpené z celého Slovenska.

20-dulovce 2016 006

Na jubilejnom XX. ročníku, pod režisérskou taktovkou Mgr. art. Martina Urbana PhDr., vystúpili:  DFS Lúčik, Dulovce, DFS Rosnička, Hurbanovo, DFS Matičiarik, Banská Bystrica, DFS Čečinka, Bratislava, DFS Dunajíček, Komárno, Slovenský kultúrno – umelecký spolok „Ivan Brník Slovák“, Jelisavac, Chorvátsko, Mládežnícky folklórny spolok Sálašan, Nadlak, Rumunsko, DFS Holubička z Padiny, Srbsko, DFS Limborka, Praha, Česká republika, Orchestrík Základnej školy Jána Kollára, Selenča, Srbsko a Folklórny súbor Domovina, Windsor, Kanada.

20-dulovce 2016 007

Súborom zo Srbska – Padinčanom a Selenčanom pobyt na Slovensku vyfinancoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom projektov, ktoré vypracoval a samotnú realizáciu zájazdu mal na starosti Výbor pre kultúru NRSNM.

20-dulovce 2016 008

20-dulovce 2016 009

20-dulovce 2016 010

20-dulovce 2016 011

Fotografie: Anička Chalupová, redaktorka týždenníka Hlas ľudu