Škola v prírode na Slovensku

V prostredí krásnej horskej prírody v Lubietovej strávili žiaci Základných škôl Bratov Novákovcov zo Silbaša a Jozefa Marčoka Dragutína z Hložian dva týždne v Škole v prírode. Celý pobyt dolnozemských detí na Slovensku niesol sa pod názvom –  Kde sú moje korene?
 Žiaci boli ubytovaní v Rekreačnom závode Poľnohospodár. Predpoludním mali vyučovanie a popoludní rôzne aktivity.
 Na hodinách slovenského jazyka a literatrúry si zdokonaľovali komunikáciu a rozširovali poznatky o slovenskej kultúre. Vytvorili si i vlastný časopis Návraty, v ktorom boli príspevky o ceste na Slovensko, predstavovali svoje rodisko a rodinu, zaujala ich príroda na Slovensku a zbieranie húb, nechýbali ani listy svojim blízkym a pokusy písať poéziu. Literárne pokusy žiakov sú doplnené vlastnými ilustráciami.
 Na hodinách zemepisu a dejepisu spoznávali sa s krajinou svojich predkov a s významnými dejateľmi. Na hravý spôsob sa učili nové piesne a opakovali aj piesne, ktoré sa spievajú aj u nás. Vedľa športových aktivít mali veľký záujem o folklór, ľudové hudobné nástroje, keramiku, drotárstvo a nechýbala ani beseda s horárom a zbieranie húb. Najviac na nich zapôsobilo sokoliarstvo.

Organizovaná bola prechádzka do Lubietovej, víkendová exkurzia do
Banskej Bystrice, kde navštívili Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK,
ako i prechádzka mestom.
 Po ukončení školy v prírode bola organizovaná Olympiada vedomostí, kde
žiaci prezentovali svoje literárne práce, tance, piesne a športové hry.
 Získali tam nové vedomosti o krajine našich predkov a určite na tento
pobyt v škole  v prírode v Lubietovej ešte dlho budú spomínať.
 Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí umožnili tento pobyt našich detí v Slovenskej republike.