Realizovalo sa druhé kolo kurzu Mladí mladým

 

Edukačný kurz pod názvom Informačno – komunikačné technológie, ktorý je súčasťou projektu Mladí mladým, prebiehal  v dňoch 5. až 14. októbra 2009 v Banskej Bystrici.
Kurzu  sa zúčastnilo pätnásť  mladých ľudí z Aradáča, Nového Sadu, Báčskeho Petrovca, Selenče, Hložian, Laliťe a Kysáča. Prednášky sa konali v priestoroch Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela a prednášky mal na starosti Ing. Peter Laco, PhD. Obsah kurzu bol výnimočne bohatý a úžitočný. Frekventanti podľa návodov lektora spracovali nasledujúce témy –  internet a jeho služby, tvorba www stránok písaním HTML kódu v notepad-e, eport do formátu HTML z MS Word-u, Excel-u a Power Point-u,  tvorba www stránok v programe MS Sharepoint Designer 2007, vyhľadávanie, používanie a úpravy voľne dostupných šablón z internetu, prepájanie webov, pripájanie miniaplikácií,  publikovanie pomocou ftp na freewebhosting,  základy práce s MS Acces.
Okrem prednášok, organizátori účastníkom zorganizovali návštevu firmy Gamo, ktorá je poskytovateľ komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií.

Po ukončení prvej časti kurzu, účastníkov čaká práca na samostatných projektoch, vypracovanie www stránok a vo februári sa znovu stretnú v Banskej Bystrici, kde predstavia vlastné projekty.
Nositeľom projektu je Centrum pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice a hlavným partnerom je Národnostá rada slovenskej národnostnej menšiny.