Republiková rada schválila symboly národnostných menšín

Belehrad, 30. októbra 2009

Belehrad, 30. októbra 2009 – Predseda vlády Republiky Srbsko Mirko Cvetković predsedal prvým zasadnutím Rady Republiky Srbsko pre národnostné menšiny. Na tomto konštitutívnom zasadnutí schválili rokovací poriadok Rady a za tajomníčku sekretariátu Rady vymenovali Annu Tomanovú-Makanovú, predsedníčku NRSNM.
Na svojom prvom zasadnutí Rada schválila sviatky a symboly národnostných menšín, ktoré navrhli národnostné rady a to: znak, vlajku a sviatky macedónskej, rumunskej, bulharskej, ukrajinskej, rusínskej, vlašskej, gréckej a nemeckej národnostnej menšiny a znak a vlajku slovenskej národnostnej menšiny.
Rada sa uzhodla na tom, že národnostné rady menšín vypracujú prehľad problémov, s ktorými zápasia, aby rezortné ministerstvo v spolupráci s inými ministerstvami do konca roka preskúmali otvorené otázky a navrhli smernice na ich riešenie.

Štát bude mať na starosti organizáciu a prezentáciu zápisu príslušníkov národnostných menšín do osobitných voličských zoznamov, nakoľko to predstavuje podporu národnostných menšín pri uskutočňovaní jednej z ich zaručených ústavných slobôd – právo priamej voľby svojich národnostných rád.
Na zasadnutí bolo skonštatované, že konštituovanie Rady má mimoriadny význam pre napĺňanie práv národnostných menšín v Srbsku, nakoľko sa posledné zasadnutie Rady uskutočnilo pred troma rokmi. Národnostné rady národnostných menšín privítali schválenie zákona o Národnostných radách národnostných menšín.
Členmi rady sú minister pre ľudské a menšinové práva Svetozar Čiplić, minister pre štátnu správu a miestnu samosprávu Milan Marković, minister vnútra Ivica Dačić, minister kultúry Nebojša Bradić, minister školstva Žarko Obradović, ministerka mládeže a športu Snežana Marković-Samardžić, minister pre cirkvi Bogoljub Šijaković, ministerka spravodlivosti Snežana Malović a predsedovia národnostných rád národnostných menšín.