Škola online žurnalistiky

V rámci projektu pod názvom Škola online žurnalistiky, ktorý za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizoval Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Rádio -televíziu Vojvodiny a konkrétne slovenskú redakciu Rádia Nový Sad navštívili žiaci Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci (Sara Čobrdová, Jasmina Jovankovičová, Tatiana Filipovićová, Eleonóra Ábelovská a Sara Štrbová), ako aj žiaci Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici (Lea Brezinová, Ivana Hudecová, Andrej Trnovský a Michael Kotváš).

Sám koncept návštevy zahŕňal informovanie žiakov o procese výroby programu v slovenskej redakcii RNS a pozornosť bola upriamená aj na súčasnú dobu a online žurnalistiku, predovšetkým na význam spoločenských sietí a potrebu tradičných médií využívať súčasné zariadenia a spôsoby komunikácie s konzumentmi obsahov.

Žiaci gymnázií sa tiež zapojili priamo do programu a účinkovali v Otvorenom štúdiu, kde sa s redaktorkami Marínou Dýrovou a Svetlanou Gaškovou, ako aj s redaktorom Miroslav Gašparom rozprávali na tému potrieb mladých, ale aj o problémoch, ktoré ich najviac trápia.

Spolu so žiakmi RTV navštívili aj predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a koordinátorka Výboru pre informovanie Anna Chrťanová Leskovac.

Po Otvorenom štúdiu prebiehalo aj nahrávanie účastníkov pre program a konkrétne pre mládežnícke vysielanie In teen, neskoršie si všetci spolu obzreli novú budovu RTV Vojvodiny na Mišeluku.

V rámci tohto projektu, žiaci spomenutých gymnázií vo štvrtok 16. novembra 2023 navštívia aj NVU Hlas ľudu.