6. seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme

V dňoch 2. a 3. novembra 2023 v sidle DZSČR v Nadlaku, Rumunsko, prebiehal v poradí 6. seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme.

Seminárom sa prelínala téma 180- ročná spisovná slovenčina aj v materskej škole, ktorá sa niesla v znamení 180 rokov uzákonenia spisovného slovenského jazyka.

Program, po obchôdzke Materskej školy č.2  pokračoval tvorivými dielňami, pripravenými pre učiteľky.

Počas dvojdňového seminára odzneli prednášky riaditeliek a učiteliek z Maďarska, Rumunska a Srbska.

Našu krajinu zastúpilo osem učiteliek materských škôl z Kovačice, Starej Pazovy, Selenče a Báčského Petrovca.  Prezentáciu: Krásne zvuky slovenčiny v materskej škole v Kovačici pripravila Anna Bakošová. Materskú školu zo Selenče a tému Zachovanie slovenčiny v materskej škole v Selenči, odprezentovali Jana Strehárska a Natália Trpková. Božena Levárska, predsedníčka Združenia vychovávateliek Sloveniek Vojvodiny, hovorila o Slovenčine v materských školách vo Vojvodine.

V závere pracovnej časti, pán Mgr. Pavel Hlásnik vyzdvihol význam materských škôl a práci učiteliek v zachovaní materinského jazyka a všetkým účastníkom rozdelil diplom za aktívnu účasť v semináre.

Po návšteve muzeálneho domu a evanjelického kostola sme sa rozišli s prianím stretnúť sa o rok v Srbsku.