Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov

Vážení priatelia,

Tradičný Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorého organizátorom je Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude prebiehať v dňoch od 14. do 17. augusta 2014 v Báčskom Petrovci.

Prihlášky na seminár je potrebné zaslať najneskoršie do 04. augusta 2014  na adresu Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 21000 Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina 1/IV alebo prostredníctvom e-mailu: office@rada.org.rs

Pripomíname, že je spred vysielajúcej ustanovizne možné prihlásiť najviac dvoch frekventantov, ktorým budú hradené tri plné penzie (nocľach a stravovanie na tri dni) s tým, že si cestovné trovy hradia sami. V prípade, že sa prihlási väčší počet frekventantov než budeme mať potrebné kapacity, prinútení budeme akceptovať prihlášky iba jedného frekventanta z každého prostredia. O všetkom Vás včas a dôkladne poinformujeme.
Keďže ide o Dolnozemský projekt, na seminari sa môžu zúčastniť aj frekventanti z Maďarska a Rumunska.

Seminár podporil a finančne bude kryť Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolu s NRSNM.

Na starosti ho budú mať pedagógovia a choreografi – odborníci slovenského tanca, spevu a hudby zo Slovenska.

O presnom mieste konania seminára a o ubytovaní Vás poinformujeme dodatočne.

Pre všetky ďalšie informácie ozvite sa  na 00 381 21 422 989.

Z koordinácie Výboru pre kultúru NRSNM 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bulvár. M. Pupina 1/4
21 000 Nový Sad
Srbsko

PRIHLÁŠKA