Letná škola bábkového divadla

Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovalo v súlade s Kalendárom aktivít pre krajanov na rok 2014, ktorý predpisuje MŠVVaŠ SR 2. letnú školu bábkového divadla pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

Tábor sa uskutočnil na Donovaloch v rozprávkovej dedinke Pavola Dobšinského na Habakukoch od 06. – 13. 07. 2014 za účasti žiakov z Poľaska, Srbska, Rumunska a Ukrajiny. Srbsko predstavovali ocenení žiaci na súťaži zo slovenského jazyka z Kovačice, Kulpína, Pivnice a Erdevíka za pedagogického dozoru PaedDr. Svetlany Zolňanovej a Anny Petrášovej.

babkovediv 002

Tábor deťom ponúkal praktické ukážky divadelníctva s dôrazom ana bábkové divadlo, pohybové scénické efekty, staré remeslá a rekreáciu na čerstvom vzduchu v tvare prechádzky. Žiaci si mali možnosť vyskúšať svoje schopnosti aj na trambolíne, bobovej dráhe a zviezli sa na lanovke na Novú Hoľu. Organizačne a finančne k projektu prispela NRSNM, MŠVVaŠ SR a ÚSZZ.

babkovediv 003

babkovediv 004

babkovediv 005

babkovediv 006

babkovediv 007

babkovediv 008