Seminár pre žiakov

 Tretí seminár pre žiakov, ktorý organizoval Aktív slovenčinárov, 10. decembra t.r. na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal pod názvom Tvorba v znamení priateľstva. Organizátorom seminára bola petrovská základná škola v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov a Výborom pre vzdelávanie NRSNM a zúčastnilo sa ho 10 slovenských škôl. Podujatie finančne podporili USZZ a NRSNM.
 Náplňou tohto podujatia boli práce žiakov v rámci troch tvorivých dielní – jazykovej, hudobnej a recitačnej a cieľom týchto snáh bol kultúrno-umelecký program obsahujúci výsledky práce členov všetkých troch skupín. Účastníci seminára mali po obedňajšej prestávke príležitosť navštíviť matičný dom a Gymnázium Jána Kollára i žiacky domov.