Pracovná návšteva predstaviteľov Národnostnej rady obce Kovačica

V pondelok 12. decembra 2011 delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila Obec Kovačicu, kde sa stretla s predstaviteľmi lokálnej samosprávy.

Delegácia v zložení Juraj Červenák, podpredseda, a Lýdia Čemanová, koordinator Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM a Zuzana Lenhartová, podpredsedníčka NRSNM, sa v obecnom dome v Kovačici stretla s predsedom obce Miroslavom Krišanom, predsedom zhromaždenia obce Jánom Puškárom, predsedami miestnych spoločenstiev Padina a Kovačica, Jánom Tifembachom a Martinom Zlochom.

Na pracovnej schôdzi sa hovorilo o postavení slovenskej národnostnej menšiny na územi tejto jednotky lokálnej samosprávy v súvislosti s otázkami vzdelávania, informovania, kultúry a úradného používania jazyka a písma. Predseda obce ozrejmil, že sú na územi Obce Kovačica v úradnom použití maďarský, slovenský, rumunský a srbský jazyk a písmo a, že táto oblasť funguje bez väčších problemov. Juraj Červenák pri tejto príležitosti odovzdal predsedovi obce a predsedom miestnych spoločenstiev symboly slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v podobe erbu, vlajky a stolovej zástavky a vysvetlil prítomným na aký spôsob sa používaju.

Prípravu a tlač symbolov slovenskej národnostnej menšiny finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.