Seminár pre učiteľov slovenského jazyka literatúry občianskej náuky a dejepisu

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja Vám dáva do pozornosti Seminár pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, občianskej náuky a dejepisu, ktorý sa uskutoční v termíne 31.05.2012 – 02.06.2012. Seminár je určený pre učiteľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Česka, Poľska, Maďarska, Srbska, Chorvátska, Rumunska a Ukrajiny.

Z dôvodu organizačného zabezpečenia seminára je potrebné, aby sa záujemcovia záväzne nahlásili v termíne do 18.05.2012 na e-mailovú adresu stanislav.talapka@zask.sk.

Program, bližšie informácie a prihláška sa nachádzajú v prílohe.

Program seminára

Prihláška na seminár